Van elke behandeling leg ik een dossier aan.

Naast contactgegevens bevat uw dossier gegevens omtrent uw medische gesteldheid.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld:

Ik ga zorgvuldig om met uw medische gegevens.

Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens.

De gegevens worden niet langer bewaart dan uw behandeling duurt of dat wettelijk verplicht is.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt bij het doorverwijzen of veranderen van therapeut. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Eventueel in anonieme vorm kan uw dossier besproken worden tijdens intervisie.

Als ik om andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens zal ik dit met u overleggen en zonder uw toestemming niet gebruiken.

Ik handel hiermee in overeenstemming met de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Bij het eerste consult zal een privacyverklaring gevraagd worden te ondertekenen, zodat u accoord gaat met het houden van uw dossier.

Uw dossier en Privacy